Notificare
  • Joom!Fish router plugin not installed correctly. Plugin not executed

        Restaurantul Vlad Dracul este situat în inima renumitului burg medieval Sighişoara, în imediata vecinãtate a Turnului cu Ceas.

 

      Avem o capacitate de 120 de locuri în restaurant şi 70 de locuri pe terasã. Aici se pot servi pe lângã specialitãţile bucãtãriei internaţionale, mâncãruri româneşti, cum ar fi “Mâncarea Prinţului Dracula” alãturi de palinka ardeleneascã.

  

       În timpul vizitei puteţi avea surpriza sã fiţi vizitaţi de renumitul Conte Dracula, în casa acestuia, care are o mare încãrcãturã istoricã, pentru a vã ura “Bine aţi venit!”

      Domnitorul Vlad Dracul a locuit la Sighişoara în casa din actuala Piaţã a Muzeului. Prezenţa sa este doveditã de celebra frescã “portretului cu turban” aflat pe peretele de vest al salonului de la primul etaj. Fresca aflatã aici prezintã patru personaje, dintre care unul feminin, în costum vestic şi unul în costum oriental cu turban. Dintre cele patru personaje, cel în costum oriental, cu turban este Domnitorul Vlad Dracul. În opinia istoricilor de artã, aceasta este singura picturã care îl reprezintã pe domnitorul muntean.

       Pe lângã aceastã picturã, prezenţa lui Vlad Dracul la Sighişoara între anii 1431-1436 este atestatã de douã scrisori. Prima de la sfârşitul anului 1431, în care cerea sprijin braşovenilor pentru ocuparea tronului Ţãrii Româneşti, menţionând cã “...şi sãghişorenii vin cu mine”. În a doua scrisoare datatã în jurul anului 1436, le cerea tot braşovenilor sã trimitã la Sighişoara instrumentarul necesar unei monetãrii: “...drept aceea au priceput pârgarii din Seghişoara cã vreau sã mut herghia (monetãria n.n.) de la voi.” De altfel, aici în burgul de pe Târnava Mare a bãtut ducaţi de argint cu însemnele voievodului: pajura cu cruce pe avers şi dragonul pe revers. Se poate spune cã aici s-ar fi nãscut şi ar fi copilãrit renumitul fiu al lui Vlad Dracul şi anume Vlad Ţepes-Dracula.

       Puţini ştiu însã, cã tatãlui sãu îi datorazã numele de Dracula. Numele de Dracul l-a primit Vlad, voievodul cel bãtrân, dupã cum este cunoscut în documente, deoarece în anul 1431 la Nurnberg a fost investit de împãratul Sigismund de Luxemburg în ordinul Dragonului, de aici, de la latinescu draco (dragon) a derivat Dracul.

        Apelativul Drăculea în documentele slavone şi Dracula în cele latine, a fost aplicat lui Vlad Ţepeş deoarece în limba slavonă sufixul "-lea" arată filiaţia. (exemplu: Rădulea este fiul lui Radu)

          Acest nume stârneşte azi emoţii puternice datorită cunoscutului roman al lui Bram Stroker, intitulat "Dracula".

Casa Vlad Dracul

Tel.: 004 0265 771596 Fax: 004 0265 773304 Mob.: 004 0744 518108 E-mail: office@casavladdracul.ro

Facebook

Location

Tel.: 004 0265 771596 Fax: 004 0265 773304 Mob.: 004 0744 518108 E-mail: office@casavladdracul.ro

Ubicación

Tel.: 004 0265 771596 Fax: 004 0265 773304 Mob.: 004 0744 518108 E-mail: office@casavladdracul.ro

Parteneri

Hoteluri Romania
PARTENER RECOMANDAT
Era Hosting
google-site-verification: google051634ebf54edca7.html